Zostań Podopiecznym

Zbiórki Publiczne

Rodzice/opiekunowie prawni, którzy chcą przeprowadzić zbiórkę publiczną na rzecz dziecka – podopiecznego, powinni zwrócić się z wypełnionym Wnioskiem do Fundacji o wydanie zezwolenia na zbiórkę wraz z załącznikami określonymi we wniosku. Na podstawie przesłanego wniosku Fundacja zgłosi zbiórkę do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w celu otrzymania zgody na jej przeprowadzenie. Następnie dane o zbiórce wraz z jej numerem zostaną zamieszczone na ogólnopolskim elektronicznym portalu zbiórek publicznych. Zbiórka będzie możliwa dp przeprowadzenia po podpisaniu Porozumienie określające zasady zbiórki publicznej na rzecz podopiecznego Fundacji .

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie Zbiórki na SIEPOMAGA.PL

Za pośrednictwem Fundacji można również zgłosić zbiórkę na największym internetowym portalu siepomaga.pl

W celu zgłoszenia Podopiecznego należy przygotować: opis sytuacji potrzebującego, zdjęcie(a), imię i nazwisko potrzebującego, data urodzenia, jaka kwota będzie potrzebna oraz kalkulację kosztów (kosztorys). Jeśli prowadzony jest blog lub strona podopiecznego prosimy podać link.

Komplet informacji należy przesłać na e-mail: na e-mail: fundacja.blizejsiebie.swidnica@gmail.com podając w tytule e-maila „Zgłoszenie na siepomaga”.

Prosimy również w e-mailu zamieścić następujący zapis: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka/podopiecznego w zakresie wizerunku w postaci cyfrowej, opisu choroby, danych osobowych wraz z datą urodzenia do celów zamieszczenia zgłoszenia zbiórki na siepomaga.pl

Skip to content