NASZE DZIAŁANIA I PROJEKTY

ROK 2018

1. Akcja pomocy dla Bożeny „W więzieniu dwóch liter SM” – kontynuacja z 2017 r. – zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, modernizacji samochodu, pokrycie kosztów leczenie, rehabilitacji, diagnostyki oraz poprawy warunków socjalno-bytowych podopiecznej.

Rezultat : 4 168,19 zł

2.Akcja „Zbudować most do świata Gabrysia”- kontynuacja z 2017 r.- zbiórka na siepomaga.pl z przeznaczeniem na rehabilitację, terapie, specjalistyczne żywienie chłopczyka zamkniętego w autystycznym świecie oraz poprawy jego warunków bytowych.

Rezultat: 14 628 zł

3.Akcja pomocy dla Janusza „Operacja, to kolejny krok na drodze do samodzielności, pomożesz mi?” – zbiórka na portalu siepomaga.pl oraz przez apele i odezwy w lokalnej prasie, telewizji , a także bezpośrednie prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel: operacja rekonstrukcji więzadła rzepkowo-udowego.

Akcja – kontynuacja w następnym roku.

4. Akcja „Ja , SM i mama”- kontynuacja z 2017 r. – pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbiórka prowadzona na portalu siepomaga.pl oraz przez apele w lokalnej prasie, telewizji i prośby do darczyńców, sponsorów, osób fizycznych.

Cel akcji: pokrycie kosztów/dofinansowanie do zakupu wózka elektrycznego, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), rehabilitację domową, wyjazd na turnus rehabilitacyjny, zakup podnośnika transportowego.

Akcja – kontynuacja w następnym roku.

5. Akcja „Nadzieja dla Izy – zbiórka żywności dla Podopiecznej fundacji połączona z organizacją i przeprowadzeniem warsztatów dla dzieci „Psychodietetyka na wesoło”.

6. Przedstawienie projektu budowy integracyjnego-kreatywnego placu zabawa dla dzieci wyposażanego w zabawki i urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami w ramach budżetu obywatelskiego – projekt nie uzyskał przeważającej liczby głosów mieszkańców.

7. Stała pomoc materialna i niematerialna dla Podopiecznych Fundacji (refundacja ponoszonych wydatków oraz pokrywanie kosztów leczenie, diagnostyki, rehabilitacji oraz poprawy warunków socjalno-bytowych).

8. Uruchomienie SMS-Premium dla Podopiecznych Fundacji.

Marzec 2018 – kontynuacja w następnym roku.

Akcja „Ja, SM i mama”- pomoc dla Agnieszki uwięzionej we własnym mieszkaniu- zbieranie środków finansowych na wózek elektryczny, likwidację barier architektonicznych (remont łazienki), pomoc w likwidacji barier w komunikowaniu się – zakup komputera, rehabilitację domową, sfinansowanie specjalistycznego zabiegu CCSVI dla chorych na SM (koszt zabiegi 60 000 zł).

Rezultat : 11 060,00 zł

Czerwiec 2018 – kontynuacja w następnym roku.

Zbiórka – Nadzieja dla Izy – zbiórka środków finansowych oraz rzeczowych(żywność, środki czystości, owoce i warzywa) na poprawę warunków socjalno-bytowych dla Izabeli zagrożonej wykluczeniem społecznym, z wyrokiem eksmisji.

Rezultat : stan na 23.09.2018 r. : 2 121,75 zł

Listopad 2018 – kontynuacja w następnym roku.

Zbiórka środków finansowych dla Janusza-„Szybka operacja kolana – kolejny przystanek na drodze do samodzielności!”- koszt 10 000 zł Rezultat:180

Skip to content