Poznaj Nas

Szanowni Państwo !!!

Z wielką radością informujemy, że dnia 08.11.2016 r. została ustanowiona Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy, której Założycielką i Fundatorką jest Pani Małgosia Dziura-Sztejnberg.

Dlaczego powstała Fundacją Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” w Świdnicy?

Bezpośrednią inspiracją do jej ustanowienia stała się ogromna potrzeba udzielenia pomocy Panu Michałowi Szalińskiemu, mieszkańcowi Świdnicy. Jego choroba, codzienna walka o zdrowie, ogromne potrzeby, życiowe cele i marzenia nie pozwoliły czekać z założonymi rekami i żyć obok, swoim życiem, nie zwracając uwagi na to, co się dzieje dookoła. „Informacje o Panu Michale docierały do mnie już w ubiegłym roku. Nasze dzieci chodzą razem do jednej klasy. Już wtedy rodziły się w mojej głowie różne pomysły. Co zrobić? Jak pomóc? Ale ta pomoc była kierowana nie bezpośredni ode mnie tylko z poziomu klasy i wszystkich rodziców. Potem obejrzałam reportaż o Panu Michale w „Sprawie dla Reportera” Elżbiety Jaworowicz i już wtedy wiedziałam, że nie mogę go tak zostawić. Pierwszym pomysłem było zamówienie u Pana Michała drewnianych upominków na ślub mojej córki, który odbył się w czerwcu 2017 r. Każdy zaproszony gość otrzymał taka małą pamiątkę, którą wykonał własnoręcznie Michał gdyż jest on utalentowanym artystycznie stolarzem. Jego pasją i hobby jest rzeźbiarstwo. Odwiedziłam go w jego mieszkaniu i to już była ta przysłowiowa kropka nad i. Wcześniej pomysł o powołaniu Fundacji zrodził się w mojej głowie, a potem w sercu i to już było dopełnienie. Taki był Nasz początek”. tps://www.youtube.com/watch?v=xGmbWxs4xmc

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg została powołana do życia i niesienie pomocy potrzebującym. Stale się rozwija, przyjmując do swojego grona nowych Podopiecznych. Podejmuje szereg działań, inicjatyw i akcji.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 ) oraz postanowień Statutu Fundacji.

Fundacja z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego t.j. dnia 06.12.2016 r. uzyskała osobowość prawną, a od stycznia 2019 r. posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Skip to content