1% POTRAFI POMÓC

1% POTRAFI POMÓC

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie”posiada status organizacji pożytku publicznego, co oznacza że możesz przekazać nam 1% swojego podatku dochodowego w rozliczeniu podatkowym za poprzedni rok.

Jak wykorzystamy 1%

Środki finansowe otrzymane z 1% zostaną wykorzystane zgodnie ze Statutem Fundacji i w całości przeznaczone na działalność społeczną w myśl Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a nasi Podopieczni otrzymają wsparcie finansowe na dalsze leczenie, rehabilitacji, diagnostykę i zaspokajanie potrzeb bytowych.

Przekazując 1% swojego podatku naszej organizacji pomagasz realizować cele statutowe Fundacji, pomagasz leczyć i rehabilitować naszych Podopiecznych, czynisz życie naszych Podopiecznych lepszym, bardziej samodzielnym i niezależnym. Pomagasz nam realizować różnorodne działania na rzecz  integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

Wypełnij PIT on-line i przekaż 1%

1 % z PITax.pl

Przekaż 1% naszej organizacji

Rozlicz PIT Online

Powyższa wersja Programu PITaxpl 2020 jest dedykowana i daje możliwość przekazania 1% podatku tylko naszej organizacji.

Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Rozliczenie PIT realizowane jest w ramach projektu PITax.pl dla OPP” przy współpracy z IWOP.

1 % z e-pit

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalność organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

https://www.e-pity.pl/pity-2019/program-online-epity-2020-KRS-0000650616–29554

Wypełnij PIT przez internet i przekaż 1% podatku

Poniżej wizualizacja:

Dziękujemy za Wasz 1%, który potrafi pomóc!

1 % POMOC = 100 % MOCY