Jesteśmy po to by być Bliżej Siebie.

Czy wiesz czym jest (nie)pełnosprawność?

Ja też Mogę-Potrafię-Chcę !

W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o problemie niepełnosprawności zarówno wśród osób, których ta niepełnosprawność dotyka i ich rodzin oraz w pełni sprawnej części społeczeństwa. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnością, ma na celu przełamanie stereotypowego obrazu tych osób, który jest często skutkiem niewiedzy, lęku oraz braku doświadczeń w relacjach z tymi osobami. Niepełnosprawność jest nadal powodem dyskryminacji oraz wykluczania osób z dysfunkcjami z wielu obszarów życia społecznego. Co prawda, od kilku lat powoli udaje nam się niwelować kolejne ograniczenia organizacyjne i prawne w tym zakresie, nadal jednak ogromnym problemem pozostają bariery mentalne będące udziałem w pełni sprawnej części społeczeństwa. Jedną z nich jest również stosunek społeczeństwa do osób z różnymi dysfunkcjami.

Postawy Polaków w stosunku do osób z niepełnosprawnościami często są skrajne, wahają się od lęku i wynikającego z niego dystansowania się, po litość i współczucie, jaką wywołują osoby w naszym przekonaniu mniej zaradne życiowo. Spotykaną powszechnie postawę prezentowaną wobec osób z niepełnosprawnościami  w pełni odzwierciedlają słowa zaczerpnięte z wiersza księdza Jana Twardowskiego – „nie widzieć, nie słyszeć, nie dotykać, nie wiedzieć”.

Trudności we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami wynikają m.in. z braku wiedzy w zakresie form i sposobów pomocy, nieumiejętności proponowania wsparcia oraz nieświadomości przeszkód i barier wynikających z konsekwencji niepełnosprawności. Przeszkody te skutecznie utrudniają faktyczną akceptację osób z różnego rodzaju fizycznymi, sensorycznymi i psychicznymi ograniczeniami w ich codziennym funkcjonowaniu oraz zrozumienie realnych potrzeb i możliwości tej grupy.

„Jesteśmy po to, by być Bliżej Siebie”.

Dla wielu osób (nie)pełnosprawność, zwłaszcza nabyta w wieku dorosłym, jawi się jako koniec życia. Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” dba o to, aby to był jednak początek nowego. Nowego spojrzenia na siebie, nowego zdefiniowania priorytetów, nowego niezależnego życia. Zanim jednak to nastąpi często mijają lata. Leczenie, rehabilitacja, praca z psychologiem, przestawienie myślenia, a często również – przeprowadzka, zdobycie nowych przyjaciół, założenie rodziny, czy podjęcie pracy to wszystko jest możliwe. Dlatego w naszym codziennym działaniu wspieramy osoby, które z różnych powodów nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym.

Nasza Fundacja z siedzibą w Świdnicy została ustanowiona dnia 08.11.2016 roku, a nadrzędnym celem jej działania jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym: dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym,  chorym, ubogim i samotnym.

Podejmujemy różnorodne działania polegające na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywne. Inicjujemy akcje i przedsięwzięcia, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków socjalno-bytowych dla Podopiecznych fundacji i ich Rodzin.

Realizujemy projekty na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu. Wspieramy działania wspomagające  edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu.

W swoich działaniach koncentrujemy się na wspieraniu osób, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) mają trudności w codziennych funkcjonowaniu i potrzebują wszechstronnej  pomocy oraz wsparcia.

Nasze działania kierujemy do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich.

W związku z tym, że Święty Jan Paweł II w wielu swoich słowach pisanych i mówionych zwracał się bardzo często do ludzi potrzebujących, biednych, cierpiących, chorych i niepełnosprawnych Zarząd Fundacji postanowił wybrać go na swojego Patrona.

Mottem działań fundacji są słowa Świętego Jana Pawła II

„Człowiek jest wiel­ki nie przez to, co,  po­siada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”.

<

Skip to content