Darowizny

Dzięki Twojej darowiźnie możemy realizować cele statutowe, projekty i przedsięwzięcia, których beneficjentami są nasi Podopieczni. Pomagasz nam realizować różnorodne działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnościami i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji i wykluczeniu.

Darowiznę można przekazać przez

Wpłać darowiznę

lub w tradycyjny sposób.

Poniżej niezbędne dane.

Dane Fundacji do wpłacenia darowizny:

Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg „Bliżej Siebie” 58-105 Świdnica, ul. Ludwika Waryńskiego 85/2

Numer konta 81 1090 2369 0000 0001 3370 2103

tytuł przelewu: darowizna na cele statutowe

Darowiznę może przekazać zarówno osoba fizyczna, jak i firma (osoba prawna). Nasza fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego, zatem darczyńca może odliczyć kwotę darowizny od dochodu; w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.

Darczyńca korzystający z odliczenia darowizny od dochodu obowiązany jest posiadać potwierdzenie dokonania przelewu darowizny.

Na życzenie darczyńcy możemy wystawić oświadczenie obdarowanego o przyjęciu darowizny i zawrzeć stosowną umowę darowizny.

Jeśli chcieliby nas Państwo wesprzeć darowizną rzeczową, prosimy o wcześniejszy kontakt.

Skip to content