NASZE DZIAŁANIA I PROJEKTY

ROK 2016

Listopad.

1.Ustanowienie Fundacji przez Fundatorkę Małgorzatę Dziurę-Sztejnberg.

2. Grudzień – Realizacja autorskiego projektu „Ja też…Mogę-Potrafię-Chcę”, który polegał na zorganizowaniu i przeprowadzeniu sesji zdjęciowej, w której wzięły udział osoby z niepełnosprawnościami, samotne, ubogie, starsze oraz dzieci z kilku miejscowości (Świdnica, Jawor, Targoszyn, Wałbrzych, Goczałków, Żarów).

Zdjęcia z sesji posłużyły do wydania Charytatywnego Kalendarza na 2017 r. oraz organizacji wystawy podczas spotkania integracyjnego, podsumowującego prace nad jego produkcją. Dochód ze sprzedaży kalendarzy w wysokości 5 000,00 zł został przekazany pierwszemu podopiecznemu Fundacji Michałowi z przeznaczeniem na jego leczenie, diagnostykę, rehabilitację oraz poprawę warunków socjalno-bytowych.

Rezultat: 5 000,00 zł

Skip to content