Sprawozdania za 2019 r

Tegoroczne obowiązki sprawozdawcze (po zmianie terminów) mamy już za sobą.
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem finansowym i merytorycznym fundacji za 2019 r. zamieszczonym na naszej stronie internetowej w zakładce „Poznaj Nas – Sprawozdania finansowe i merytoryczne”.

https://blizejsiebie.org.pl/sprawozdania-finansowe-i-merytoryczne/

Po raz pierwszy zatwierdzone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie merytoryczne z naszej działalności w 2019 rok zostało opublikowane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

Skip to content