Sprawozdania/Rozliczenia/Uchwały/Cit-y

Organizacje pozarządowe mają coroczny obowiązek sprawozdawczy – przygotowują, podpisują, zatwierdzają i wysyłają do odpowiedniego organu sprawozdanie finansowe.

Z powodu pandemii, standardowe terminy realizacji obowiązków sprawozdawczych w bieżącym roku zostały przesunięte, ale wspólnie z naszą niezawodną Panią Księgowa postaramy się zrealizować wszystkie zadania i powinności, tak aby ze spokojną głowa zacząć czas wakacyjnego urlopowania.

Sprawozdanie finansowe i merytoryczne wraz z informacją dodatkową będzie udostępnione na naszej stronie internetowej oraz w bazie OPP.

Nowością w tym roku jest podawania do publicznej wiadomości informacji o wysokości otrzymanych darowizn ze wskazaniem celów ich przeznaczenia, zgodnie ze sferą działalności pożytku publicznego.

Załącznik CIT-D znajduje się w zakładce – Poznaj nas – Sprawozdania finansowe i merytoryczne.

Darowizny otrzymane w 2021 roku to kwota:

38 047,54 zł

Przeznaczenie otrzymanych środków:

– Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

– Ochrona i promocja zdrowia,- Działalność charytatywno-opiekuńcza.

Wszystkim naszym Kochanym Darczyńcom i Dobrodziejom bardzo serdecznie dziękujemy.

To dzięki Państwu mogliśmy pomóc naszym Podopiecznym i zrealizować inne działania o charakterze dobroczynnym.

Czerwone serce - Róże - Poczta z kwiatami kwiaciarnia Kwiatowa Dostawa
Skip to content