Obowiązki sprawozdawcze.

Fundacje mają coroczny obowiązek sprawozdawczy. Muszą złożyć sprawozdanie z działalności do swojego organu nadzoru, czyli ministra, który jest wskazany w statucie fundacji, a także podać je do publicznej wiadomości np. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej.

Fundacje ze statusem organizacji pożytku publicznego zamieszczają sprawozdanie merytoryczne w bazie sprawozdań OPP, prowadzonej przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. W związku z tym, są zwolnione z obowiązku składania sprawozdania z działalności właściwemu ministrowi.

Coroczny obowiązek sprawozdawczy z działalności naszej fundacji mamy już za sobą.

W zakładce – Poznajmy się – Sprawozdania Finansowe i Merytoryczne – znajdziecie Państwo sprawozdania za 2020 rok, który dla każdego z nas oraz wielu instytucji, organizacji ,zakładów pracy i firm był rokiem bardzo trudnym ze powodu pandemii covid-19 i trwającego lockdownu.

Miejmy nadzieję, że ten rok i kolejne będą dla nas spokojniejsze i zdrowsze.

A teraz czas na zasłużony odpoczynek wakacyjny.

Na czas wakacyjnej przerwy zwalniamy tempo naszych działań, aby we wrześniu aktywnie pow wrócić do naszej fundacyjnej pracy .

Życzymy Państwu spokojnych, bezpiecznych i przede wszystkim zdrowych WAKACJI.

TEMAT CZYTELNIKÓW: 10 najczęściej zadawanych pytań o lato 2021 - Magazyn  Wakacje.pl
Skip to content