NIK do Fundacji

Tym razem Najwyższa Izba Kontroli poprosiła nas o wyrażenie opinii dotyczącej współpracy z administracją rządową.

Skip to content