Szkolimy się.

Czas pandemii znacznie ograniczył nasze działania aby nie tracić go bezczynnie bierzemy udział w różnych formy aktywności internetowej i szkolimy się online.

W listopadzie ubiegłego roku wzięliśmy udział w dwóch cyklach szkoleń jakie prowadziła Fundacja Merkury z Wałbrzycha w ramach Dolnośląskiego Kolegium Obywatelskiego. Jedno z nich poświęcone było omówieniu różnorodnych możliwości pozyskiwania środków finansowych poza dotacjami na działalność statutową organizacji pozarządowych.

W nowym roku czekają na nas kolejne spotkania i szkolenia online.

Już jutro bierzemy udział ciekawym seminarium dotyczącym „Zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w organizacjach pozarządowych i innych podmiotach ekonomii społecznej.”

Weekend też zapowiada się nam pracowicie gdyż weźmiemy udział w dwudniowym szkoleniu na temat „Skutecznych i efektywnych metod pracy z dorosłymi osobami z zespołem Aspergera”.

Skip to content