Społeczeństwo Obywatelskie

Dziś zostaliśmy zaproszeni przez Niemiecki Uniwersytet Policyjny, partnera projektu PROACTIVE do udziału w badaniu potrzeb i wymagań grup ludzi szczególnie narażonych na sytuacje operacyjne związane z substancjami CBRN (chemicznymi, biologicznymi, radioaktywnymi, nuklearnymi i wybuchowymi).

Incydenty chemiczne, biologiczne, radiologiczne i wybuchowe (CBRNe), czy to przypadkowe, czy wywołane przez terrorystów, mogą mieć duży wpływ na społeczeństwo. PROACTIVE ma na celu zwiększenie efektywności praktyków w zarządzaniu dużymi i zróżnicowanymi grupami ludzi w środowisku CBRNe.
Głównym celem projektu PROACTIVE jest zwiększenie gotowości i reagowania na incydent CBRNe poprzez lepszą harmonizację procedur między różnymi kategoriami praktyków oraz lepsze zrozumienie potrzeb wrażliwych grup obywateli m.in.: osób z niepełnosprawnościami, dzieci, kobiet w ciąży, osób przewlekle chorych, osób starszych z ograniczeniami funkcjonalnymi i zdrowotnymi

To dla nas nowe doświadczenie, wyróżnienie i zaproszenie do współpracy jako eksperta.

Skip to content