PODZIĘKOWANIA – 1 % podatku przekazany na rzecz fundacji i naszych Podopiecznych.

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy z Urzędu Skarbowego szczegółowy raport o kwocie 1 % podatku należnego za 2022 r. przekazanej naszej organizacji ze wskazaniem celów szczegółowych dla konkretnego Podopiecznego. Lada dzień informacja o wysokości otrzymanej kwoty trafi do każdego Podopiecznego.W tym miejscu, jeszcze raz w imieniu naszych Podopiecznych SERDECZNIE DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM DARCZYŃCOM i OFIARODAWCOM, którzy przekazali 1 % swojego podatku dla Michała, Janusza, Blanki, Oliviera, Agnieszki, Janka, Andrzeja, Mieczysława , Izabeli i na działalność statutową.

Skip to content