Nowy terminy na sprawozdania OPP w 2020 r.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego podpisał rozporządzenie w sprawie określenia innego terminu w zakresie zamieszczenia przez organizacje pożytku publicznego sprawozdania merytorycznego z działalności i sprawozdania finansowego w roku 2020. Rozporządzenie opublikowano 22 maja. Sprawdź nowy termin na składanie sprawozdań organizacji pożytku publicznego.

https://publicystyka.ngo.pl/jest-rozporzadzenie-o-przesunieciu-terminu-na-sprawozdania-opp?fbclid=IwAR23eqV2Ky_iPD-UA-yz30nQ36-2DBdbX8XgYFchSYVaOZMtLFvPUrJ876E

W 2020 r. organizacje pożytku publicznego będą musiały zamieścić sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe w bazie sprawozdań OPP do 15 października 2020 r.

Skip to content