Modlitwa za chorych i cierpiących

Boże, Ojcze nasz, niech Twa Opatrzność
czuwa nad chorymi i cierpiącymi, aby nie marnowali cierpienia, lecz umieli je wprzęgać w Twą służbę i włączali je w ofiarę Chrystusa.

Daj Ojcze najlepszy, wszystkim cierpiącym łaskę dobrego, owocnego przeżywania cierpienia, dodawaj sił i otuchy, pocieszaj, oszczędzaj ich ile można, pozwól nieść im ulgę.

Karm ich, Ojcze, Ciałem Twego Boskiego Syna. Żyj w nich i buduj Swoje Królestwo.

Pozwól się realizować powołaniom chorych, błogosław wspólnotom chorych.

Pozwól cierpiącym, aby byli pożyteczni dla bliźnich i kościoła.

Niech Duch Święty prowadzi ich do świętości i szczęścia wiecznego.

Amen.

Skip to content