Międzynarodowy Dzień Wolontariusza

5 grudnia to Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.
Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i miedzynarodowym.

To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalić się zrealizowanymi inicjatywami i zachęci do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.


Od początku powołania i istnienia naszej fundacji wszystkie zrealizowane do tej pory działania, projekty, przedsięwzięcia i inicjatywy miały charakter dobroczynny i charytatywny, a osoby zaangażowane w ich realizację pracowały wolontarystycznie, angażując swój czas, umiejętności i oddanie na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.


Za wszystkie dotychczasowe działania, zaangażowanie i współpracę SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !
❤️❤️❤️

Skip to content