JESTEŚMY TU. DZIEŃ GODNOŚCI.

„My także chcemy wznosić latawce i tak jak zdrowi biegać pod wiatr. Niesprawną ręką zrywać dmuchawce i z krótszą nogą poznawać świat. Zróbcie nam miejsce, nie patrzcie wrogo. Niepełnosprawni i chcą i MOGĄ odkrywać góry, zawieszać słońce, darować serca – czujesz? – gorące! Otwórzcie okna po nocy dzwonku, nie chcemy ciągle sterczeć w PRZEDSIONKU”./autor nieznany/

Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną to święto obchodzone co roku 5 maja, zapoczątkowane we Francji w latach 90-tych XX wieku. W Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną został ustanowiony w 1999 r. przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Dzień Godności ma na celu łamanie barier i stereotypów panujących w opinii publicznej na temat osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dzięki obchodom tego dnia osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą zaprezentować swoje możliwości i umiejętności.5 maja jest również okazją do podwójnej refleksji o sytuacji osób niepełnosprawnych. Oprócz obchodzonego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest to również Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych.

Skip to content