Dzień Kobiet 2021. Wszystkie jesteśmy godne podziwu.

Nasza Pani Prezes znalazła się w gronie 10 kobiet wyróżnionych przez Fundację Mela – Klub Mela.Żyj z entuzjazmem i rozwijaj się.

„Małgorzata Dziura-Sztejnberg jest prezesem Fundacji Małgorzaty Dziury-Sztejnberg„Bliżej Siebie” z siedzibą w Świdnicy. Kobieta, która ma odwagę stanąć w obronie tego w co wierzy.Kieruje się dobrem innych, aby samej czerpać radość z ich szczęścia. Sprawiedliwa, trzyma się wyznaczonego przez siebie celu.Fundacja została utworzona w celu niesienia wszechstronnej pomocy osobom potrzebującym: dzieciom, osobom z niepełnosprawnościami, starszym, chorym, ubogim i samotnym.Podejmowane różnorodne działania polegają na szeroko pojętej działalności dobroczynnej i charytatywnej; organizowaniu akcji i przedsięwzięć, których celem jest pozyskiwanie środków finansowych na leczenie, rehabilitację, diagnostykę oraz poprawę warunków bytowych dla Podopiecznych fundacji i ich Rodzin. W swoich działaniach koncentrują się na wspieraniu osób, które z różnych powodów (niepełnosprawność, ubóstwo, bezrobocie, brak wiary we własne siły) nie są w stanie, w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym. Wspierają działania wspomagające edukację, promocję zdrowia oraz promocję i organizację wolontariatu. Działania kierują do każdej osoby i do każdego pokolenia wierząc, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia i spełniania marzeń tych wielkich i tych malutkich”.

Serdecznie dziękujemy za wyróżnienie to zaszczyt znaleźć się w tak zacnym gronie Wspaniałych Kobiet i ogromna radość , że nasza praca jest doceniana.

Skip to content